Otázky vývojářům: Mapy

Obdrželi jsme mnoho dotazů, které se všechny týkají map ve World of Tanks Blitz. Deset vašich dotazů jsme předložili povolaným osobám, které nám odpověděly a my vám tyto odpovědi nyní přinášíme.

 1. Co se musí stát, aby byla mapa přepracována? Například mapa „Horský potok“ má v 95 % případů stejný scénář: ti, kteří míří směrem k základně, vyhrají bitvu. Každý se tedy vrhne rovnou k základně a ignoruje druhou cestu přes most. To jsou mé zkušenosti s touto mapou. Proč tedy nepřepracovat raději „Horský potok“ místo mapy „Pouštní písky“? Zdá se, že změny byly způsobeny jedním z bodů, kde se hráči objevují, a který měl výhodnější polohu. To mělo podle statistik za následek vyšší poměr vítězství. Podle mého názoru by problém mohly vyřešit drobné změny, ale namísto toho byla zcela přepracována celá mapa. Proč už není mapa „Rockfield“ nadále dostupná pro vozidla vyšších úrovní? Bylo to kvůli nevyváženosti několika nejvyšších vozidel, v jejímž důsledku byla vozidla nižších úrovní k ničemu? Mohli byste to prosím vysvětlit podrobněji?

  Nyní k mapě „Pouštní písky“. Ta měla palebné pozice pro stíhače tanků. A střední tanky se mohly pohybovat podél příkopu v poušti. Oblast města byla palbě vystavena pouze částečně. Proč byly všechny palebné pozice pro stíhače tanků odstraněny? Nemůžete přece udělat všechny mapy stejné jako nová „Oáza“, kde platí zákony ulice.

  1. Jsme si tohoto problému vědomi. Mapa „Horský potok“ je další mapou, u které se plánuje aktualizace.
  2. Mapa „Pouštní písky“ byla zcela přepracována kvůli četným problémům: kopce pro stíhače tanků, nevyvážený vyvýšený „balkón”, problémy s místy pro objevení hráčů, špatná taktická rozmanitost kvůli otevřeným oblastem a nedostatku pozic ke krytí. Vyvýšená místa na mapě „Pouštní písky“ nebyla původně plánována jako pohodlné pozice pro stíhače tanků. Vždy jste schopni nepřátelská vozidla odhalit a vrátit se ke svým spojencům. Když plánujete strategicky, jste schopni ubránit svůj tank na každé mapě.
  3. Mapa „Rockfield“ byla z bitev vyšších úrovní odstraněna kvůli své velikosti a odstranění křovin. Ve verzi 2.2 byla v rámci halloweenské akce pro všechny úrovně tanků přidána speciální noční mapa „Rockfield“.

 2. Kdy budou přidány nové mapy? Kolik map můžeme očekávat před Novým rokem? Kdy budou z okraje mapy odstraněny kopce a křoviny pro stíhače tanků? Chystáte se přidávat nové mapy?

  1. Pracujeme na tom. Do poloviny jara máme v plánu přidat do hry tři nové mapy. Nové mapy budou přicházet postupně v průběhu celého roku. Před koncem roku se chystáme přidat 2 další mapy (ve verzích 2.3 a 2.4).
  2. Přijímáme opatření ke snížení nadměrné účinnosti stíhačů tanků z pozic v křovinách na okrajích mapy na všech mapách. Když jsme mapy vytvářeli, nebyla většina nyní oblíbených pozic pro stíhače tanků pro tyto účely zamýšlena a jejich nevyváženost nebyla odhalena („Pouštní písky“, „Rockfield“, „Slepá kolej“, první verze mapy „Oáza“, atd.).

 3. Budou křoviny optimalizovány?

             Každá verze obsahuje nějaká vylepšení. V určitém okamžiku byly křoviny optimalizovány, jak nejvíce to šlo. Vždy však můžete snížit grafická nastavení. 4. Ahoj. Přepracujete mapu „Doly“? Myslím, že je nevyvážená ve prospěch týmu, který má více středních tanků. Takový tým obsadí kopec jako první a vyhraje bitvu. Když nemá druhý tým žádné střední tanky, musí bojovat ve ztracené bitvě.

        Tuto mapu jsme zahrnuli do plánu aktualizace na začátek příštího roku. Všechny komentáře, statistiky, a problémy s nevyvážením budou posouzeny a opraveny.

 5. Máte v plánu zvětšit velikost map nebo počet hráčů v týmu? Existují nějaké plány, například na rozšíření týmů na 9 hráčů? A možná by mohly takové týmy hrát na větších mapách (jako oddělený režim hry)?

  Kvůli hardwarovým omezením nemáme zatím žádné takové plány.

 6. Budete přidávat mapy pro více úrovní vozidel?

        To teď nemůžeme s jistotou říct. Provedli jsme testy s mapami pro více úrovní vozidel. Výsledky byly na jednu stranu poměrně zajímavé a slibné, ale na druhou stranu poněkud protichůdné a spojené s určitými problémy. Určili jsme problematické otázky, na kterých je potřeba pracovat. Pokud se tento přístup ukáže při vytváření map pro více úrovní vozidel jako použitelný, budeme ho dále rozvíjet. 7. Vylepšení map: Proč vývojáři předělávají staré mapy tak, že je nemožné hrát na nich se stíhači tanků? Myslím tím, že všechny nové mapy nabízejí výhody pro tanky. Vyměnil jsem tedy většinu svých stíhačů za tanky. Proč jsou všechny dobré pozice pro stíhače tanků neustále odstraňovány? Stíhače tanků nemají věž, a střední a dokonce i některé těžké tanky okolo nich mohou jezdit v kruhu. Stíhače tanků často nemají dostatečně silný pancíř, který by je chránil před vozidly stejné úrovně (Alecto a Matilda, oba na IV. úrovni). Ve výsledku nejsou stíhače tanků schopny účinně manévrovat a zároveň blokovat nepřátelskou palbu. Lze je tedy rozstřílet z dálky. Proč je tedy potřeba připravit tuto třídu vozidle s každou novou verzí o výhody? Proč s každou aktualizací ztrácí stíhače tanků vhodné pozice?

         Nechceme stíhače tanků zbavit jejich pozic s výhledem, ale neměli by pokrývat celou mapu. A některé pozice nebyly zamýšleny jako pozice pro stíhače tanků.

 8. Kdy zavedete městské mapy, jako jsou ty, které můžeme najít ve World of Tanks: „Himmelsdorf“, „Ruinberg“, „Mittengard“, a „Stalingrad“?

         Chystáme se je zavést již brzy. Mobilní zařízení předchozí generace však často postrádají výkon a paměť, které jsou pro takové mapy potřebné. 9. Mám dotaz ohledně umístění tanků na začátku hry. Proč se, například na mapě „Malinovka“, často stává, že těžké tanky jsou umístěny na trase útoku středních tanků, zatímco střední tanky jsou umístěny na trase útoku těžkých tanků? Přitom by často stačilo změnit pozice 2 - 4 tanků, aby to celé fungovalo.

  Bude možné způsobit nepříteli poškození granátem, který předtím proletí malou budovou či plotem? Je poměrně frustrující, když granát prostřelí plot bez toho, aby poškodil nepřítele.

  1.  S body, kde se hráči objevují, jsou určité problémy. Zkoušeli jsme koncept obecných linií útoku bez jejich rozdělování na jednotlivé trasy útoku, ale příliš dobře to nefungovalo. Při přepracování mapy vezmeme vaše připomínky v úvahu.
  2. Nyní se granáty zastaví při střetu s jakýmkoliv objektem. Máme však v plánu zavést systém prostřelování jako ve WoT. Průbojnost granátu bude při zničení objektu snížena. Výbušné a průpalné granáty se při zničení objektu zastaví. Je však příliš brzy na to, abychom řekli, kdy bude tato mechanika zavedena.

 10. Vážení vývojáři, mám následující otázku: Odvedli jste skvělou práci při přepracování map „Oáza“ a „Pouštní písky“. Ukázalo se, že jsou OPRAVDU skvělé... jsou tak dobré, že je hráči vnímají, jako NOVÉ mapy. Proč tedy nepřidáte staré verze zpět do hry společně s novými? Hráči tak budou mít více map. Ve World of Tanks jsou absolutně stejné mapy, které existují v několika verzích. Himmelsdorf vs. Zimní Himmelsdorf, Ruinberg vs. Ruinberg v plamenech jsou stejné mapy s odlišnou grafikou. Vy jste však vytvořili zcela odlišné mapy, tak proč je ze hry odstraňovat? Je možné zachovat všechny mapy?

  1. V současné době jsme omezeni velikostí herního klienta a s každou novou větví vozidel a každou novou mapou se přibližujeme k limitu. Nicméně to neznamená, že jsme dosáhli limitu maximální velkosti hry, a že nebudou přidány žádné další nové mapy. Pokoušíme se zachovat rozmanitost map a hledáme způsoby, jak snížit velikost herního klienta.
  2. Mapy jsou skvělé a, co je důležitější, hráči je znají. Po podrobných analýzách jsme se však rozhodli opravit nedostatky, což mělo za následek přepracované mapy.

Mobilizujte!

Zavřít