Deník vývojářů: Běžný postup tvorby mapy

Tankisté,

Vítejte v deníčku vývojářů! V tomto díle vám prozradíme vše o procesu tvoření mapy: od nastavení vlastností vozidel, až po zvláštností práce na kamufláži. Také probereme některé budoucí plány a myšlenky, kterých jsme se rozhodli vzdát. Vysvětlíme vám, jak funguje systém pro přidělování do týmů a některé další herní mechaniky.

V prvním vydání s vámi návrhář úrovní Konstantin Chernyakov sdílel některé zásady, které se snažíme dodržovat při práci na nových herních lokalitách a aktualizacích již existujících lokalit.


Bojiště je nenahraditelnou součástí mobilních bojů. Mělo by být jedinečné, zábavné a vyvážené jak pro týmy, tak i pro samotná vozidla.

Každý bojuje!

I přesto, že se od sebe vozidla ve hře vzájemně liší ve svých vlastnostech, všechny mapy by měly být stejně uspokojivé pro různé typy vozidel. To je klíčový faktor, který je třeba vzít v úvahu. Je to důvod, proč lze naše mapy pomyslně rozdělit do zón, vhodných pro určité typy vozidel.

Pole s kopci

Bleskově rychlá rozhodnutí, střelba za pohybu a vysoká rychlost střelby jako výhoda - o tom všem jsou dynamické bitvy lehkých a středních tanků. Zóny map pro tato vozidla jsou mírně odděleny od těch ostatních. Mají vždy místo pro bezpečný manévr, ale žádné pevné úkryty. Stíhače tanků a těžké tanky v takových oblastech často postrádají dynamiku pro pohodlný boj. Zároveň mohou střední tanky využít kopce jako kompenzaci za své omezené úhly náměru.

      

Boje ve městě

Těžké tanky, nejpomalejší vozidla s nejsilnějším pancířem, se nikdy nevrhají do srdce bitvy. Jejich zóny na mapě jsou městské části, mosty, pevné konstrukce a velké krajinné záhyby vhodné pro využívání věže, nebo vyčkání na dlouhé dobíjení děla. Těžké tanky útočí postupně, pohybují se z jedné kryté pozice do druhé. Jejich zóny jsou umístěny blízko počátečních pozic a jsou chráněny před nepřátelskou střelbou až do doby, než nepřátelské střední tanky obsadí jiný směr.

      

Horské křoviny

Bývá pravidlem, že stíhače tanků obvykle nespěchají do první bitevní linie, ale ukryjí se na vzdálenějším místě, odkud své spojence podporují střelbou. Snažíme se umístit zóny pro stíhače tanků tak, aby nebyly příliš blízko u sebe a v případě odhalení nebyly všechny zranitelné, a aby pokrývaly pouze určitý sektor mapy. K tomu, aby byly stíhače tanků efektivní, musí měnit své pozice a stáhnout se, nebo se pohybovat za velkým krytem, který bude blokovat jejich vlastní střelbu.

      

Tanková pěst

Ačkoliv jsou výchozí pozice vozidel rozmístěny podle jejich typů, někdy se všichni hráči pohybují stejným směrem. Proč? Prvním důvodem je psychologie: zůstat pohromadě je bezpečné a efektivní proti menší skupině nepřátel. Druhým důvodem je, že zóny pro střední tanky na některých mapách jsou poměrně vhodné i pro ostatní vozidla, nebo vám poskytnou výhodu v případě průlomu. Tyto nedostatky se budeme snažit napravit, zatímco budeme přepracovávat stávající lokality a budeme je brát v potaz při vytváření nových map.

Obsazení základny

Chcete-li vyhrát bitvu, musíte zničit všechna nepřátelská vozidla. Další cestou je obsazení neutrální základny. Je to těžký úkol, ale můžete snadno vynulovat nepřátelské body za obsazování základny. Samozřejmě můžete v případě, kdy váš nepřítel obranu základny příliš odkládá, vyhrát, ale její provokační úloha je mnohem důležitější. I když máte v týmu pouze dvě vozidla proti jednomu rychlému nepřátelskému vozidlu, je zde pravděpodobnost, že můžete nepřátelské vozidlo pronásledovat až do konce bitvy, a ta skončí remízou. Proto potřebujete základnu: zajistí vám vítězství, nebo donutí nepřítele k tomu, aby se vám postavil tváří v tvář. 

      

Doba obsazení základny je pro všechny mapy stejná - 100 sekund na vozidlo.

Přepracování map

Některé mapy dopadnou jinak, než bylo původně plánováno. Kromě toho je naše hra neustále vylepšována a pravidelné zavádění nových vozidel významně ovlivňuje bojové podmínky. Situaci na mapách důkladně sledujeme a upravujeme naše špatná rozhodnutí tak, abychom vylepšili jednotlivé lokality a vytvořili dynamičtější bitvy.

Pojďme se podívat na následující příklad. Zde jsou dvě tepelné mapy Zimní Malinovky, včetně pozice vozidel pro dvě fáze bitvy: do 2. minuty a po 4. minutě.

      

Levá mapa ukazuje pozici vozidel během 120 sekund od začátku bitvy. Zdá se, že většina hráčů spěchala na horu a ostatní části mapy ignorovala. Některá vozidla zaberou kopce okolo vesnice: všechna z nich jsou stíhače tanků. Boj o horu pokračuje až do poloviny bitvy, a jak si můžete všimnout na pravé mapě, vesnice a její okolí jsou částečně využity pro přesuny pouze po čtvrté minutě. Lze dojít k závěru, že plánování zón pro Zimní Malinovku nefunguje tak, jak bylo plánováno. Tato mapa by měla být přepracována tak, aby byly nakonec hratelné všechny její oblasti.

Abychom lokality předělali, shromáždíme z různých zdrojů zpětnou vazbu od našich hráčů, analyzujeme desítky teplotních map s různými typy dat, vyzkoušíme stovky automatických a herních testů a vylepšíme vizuální efekty. Teprve poté, co je vše hotovo, mapa může být vydána v nadcházející aktualizací hry.

O změnách na mapě Zimní Malinovka si budeme povídat v dalším článku, a prozatím si můžete porovnat předchozí a aktuální náčrt zobrazení mapy při pohledu shora.

      

 

Mobilizujte!

Zavřít