Otázky a odpovědi vývojářů: Vyvážení hry

Naše oddělení vyvážení hry obdrželo pár otázek od komunity. Andrew Panasiuk, vedoucí vývojář vyvážení hry World of Tanks Blitz odpověděl na nejzajímavější a nejoblíbenější otázky.

Náš další článek se bude věnovat klanům. Rádi zodpovíme na všechny vaše otázky.

 

 • Většina nových tankistů začíná hrát sovětské těžké tanky, což má za následek nižší celkové statistiky těchto vozidel. Může se to stát důvodem důvodem nesprávných změn vyvážení těchto vozidel?

Pro vozidla vyšších úrovní bereme prvně v úvahu hráče s 60% a vyšší mírou vítězství. Tito hráči nemají nijak odlišné preference ve výběru národů. Obvykle si vybírají vozidla s vlastnostmi vysokého výkonu. Někdy se stane že, se tato vozidla jeví jako nevyvážená a my je přepracujeme.

Níže se můžete dozvědět více o kandidátech na oslabení, nebo posílení.

 

 • Co je nutné, aby byl tank oslaben, nebo posílen?

Statistiky pro každý tank jsou seskupeny v závislosti na konfiguraci modulů, které má namontované. Pro účely vyvážení je nejlepší konfigurace ta nejdůležitější. Samozřejmě také zvažujeme základní a střední konfiguraci, ale odděleně.

Poté jsou data roztříděna podle skupin tankistů, kteří s těmito vozidly hráli. Bereme v potaz výsledky dosažené s konkrétním tankem ve vybrané konfiguraci, členěné podle tankistů s různou mírou vítězství (40 - 50 %, 50 - 60 %, 60 - 70 %). Pro každou skupinu hráčů analyzujeme řadu ukazatelů, včetně:

 • počtu bitev
 • průměrného poškození:
 • průměrného poškození způsobeného s hráčovou asistencí
 • průměrného počtu zničených vozidel
 • vypálených výstřelů (včetně procentního podílu prémiových granátů)
 • nákladů na doplnění spotřebních doplňků

Na prvním místě analyzujeme data od hráčů s mírou vítězství vyšší než 60 %. Je-li výkon vozidla ovládaného takto zkušenými hráči nižší, než u všech ostatních vozidel stejné úrovně a třídy, stává se toto vozidlo kandidátem na vylepšení. Jedná se většinou o střední tanky, které k tomu, aby si vedly dobře, vyžadují vysoce schopné tankisty.

Toto však nejsou všechny faktory, které při konečném rozhodnutí zvažujeme. Občas tank nemá příliš dobré statistiky mezi skupinou zkušených hráčů, ale má docela dobrý výkon na svou úroveň a třídu, když ho řídí jiná skupina hráčů (míra vítezství 40 – 50 % a 50 - 60%). To platí zejména pro pomalé a dobře obrněné tanky. V takovýchto případech není posílení tanku potřeba.

Další příklad: vozidlo vybočuje z řady způsobeným poškozením, ale zaostává mírou vítězství. Velmi často se to stává se stíhači tanků, protože tato třída vozidel je velmi závislá na týmu. Ani takováto vozidla nepotřebují další posílení.

 

 • Proč byla ve verzi 2.2 už tak silná a populární vozidla vylepšena, zatímco méně populární americké a britské střední tanky byly ponechány bez potřebných vylepšení?

Na tuto otázku jsme odpověděli výše. Měli bychom však poznamenat, že oblíbenost a síla tanků jsou dvě různé věci. Nevyvážená vozidla nízkých úrovní, například Hetzer, by mohl být kritériem oblíbenosti. Ale pro vozidla vyšších úrovní tento přístup prostě nefunguje.

 

 • Vysvětlete prosím, proč byl tank E 100 ve verzi 2.2 oslaben?

E 100 má velmi dobré statistiky u všech skupin hráčů, i u těch, které používaly HEAT granáty jen zřídka.

 

 • Koupil jsem si Löwe, ale nebyl jsem s ním spokojen: hrál jsem 3-4 bitvy, a už bych s ním nehrál. Jak berete v úvahu hráče, kteří si tank koupili, ale nepoužívají ho?

Neaktivní hráče do vzorkování nezahrnujeme. Ale v úvahu bereme celkový počet bitev odehraných s daným tankem, takže v tomto případě bude tento tank do vzorkování zahrnut. Shromažďujeme statistiky jednotlivých tanků odděleně. Sledujeme, jak často hráči vstupují v daném tanku do bitvy, jak často ho kupují, nebo prodávají apod. Ale tyto ukazatele nejsou přímo závislé na vyvážení. Ale tyto ukazatele nejsou přímo závislé na vyvážení.

Pokud se bavíme konkrétně o tanku Löwe, nebudeme měnit schéma jeho pancíře. Jsme si ovšem vědomi jeho problémů a snažíme se zaměřit na vylepšení jiných herních vlastností tak, aby byl tank Löwe mezi hráči oblíbený. Nicméně, styl hry tohoto tanku je velmi odlišný od toho, na co jste u těžkých tanků zvyklí.

 • Máte v plánu vylepšení T26E4 SuperPershing?

V současné době má tento tank průměrnou, avšak stabilní oblíbenost mezi všemi skupinami hráčů.

 

 • Můj tank se dostává do bitev, kde nemohu prostřelit pancíř nepřátelských tanků. Kdy to opravíte?

K přesné odpovědi potřebujeme znát více podrobností. V případech, kdy tank není jeden z nejlepších ve skupině a jeho základní dělo nemá potřebnou sílu, zajišťujeme několik preferenčních bitev. Dobré je také využít volné zkušenosti, které lze získat s předchozím tankem, nebo za plnění misí. Pokud je problém v tom, že ostatní tanky jsou o dvě úrovně vyšší a těžce obrněny, musíte najít jejich slabá místa: každý tank je má. Další možností je držet se nejlepších tanků vašeho týmu a pomáhat jim.

Chcete-li se dozvědět více o průbojnosti ve World of Tanks Blitz, podívejte se na toto video.

 

 • Můžeme očekávat příští rok řazení do bitev o +1/-1 úroveň?

O této otázce jsme diskutovali, ale ještě jsme se nerozhodli.

 

 • Bude průbojnost granátů typu HESH pro FV215b (183) zvýšena?

Prémiové granáty jsou určeny pro speciální případy. Prémiové granáty některých tanků mají vysokou průbojnost a můžou být užitečné v případech, kdy je obtížné pancíř nepřátelského tanku prostřelit. Pro FV215b (183) se doporučuje používat prémiové granáty s vyšším poškozením ve chvílích, kdy nepřítel odkryje zranitelné boky.

Předtím, než použijete granát typu HESH, byste měli strategicky uvažovat.

 

Když tyto granáty používáte v nesprávné situaci, jsou méně efektivní. Úmyslně jsme udělali to, že s granátem typu HESH nemůžete prostřelit čelní profil těžkých tanků vyšší úrovně, a neplánujeme to měnit. Nicméně, je zde myšlenka, jak zcela přepracovat mechaniku HESH granátů, ale jedná se o velmi vzdálený plán.

Nejte-li si jisti, jaký typ munice používat jaké situaci, podívejte na tuto užitečnou příručku.

 

 • Proč někdy mají soupeřící týmy odlišný počet vozidel konkrétní úrovně? Nikdy dříve jsem se s podobnou situací nesetkal.

V mechanice systému rozdělování do týmů jsme nic neměnili, kromě toho, že úroveň bitev pro vozidla III. - IV. úrovně a zvýšení čísla preferenčních bitev pro všechna vozidla během 6 - 8 bitev po jejich zakoupení. Nyní používáme stejný systém rozdělování vozidel do týmů jako ve World of Tanks a tuto mechaniku nebudeme přepracovávat. Je třeba poznamenat, že skladba týmu závisí na úrovni vozidel čekajících ve frontě před bitvou. Systém rozdělovaní vozidel do týmů vytvoří tým z dostupných vozidel.

 

 • Bude poškození jediného výstřelu nejlepšího děla vozidla Jagdtiger zvýšeno na 560, stejně jako je tomu u počítačové verze World of Tanks?

Poškození všech děl ve hře World of Tanks Blitz, nejen děla vozidla Jagdtiger, se počítá na základě vzorce, který je odlišný od počítačové verze. A neplánujeme to v blízké budoucnosti měnit.

 

Mobilizujte!

Zavřít