Aktualizace 3.1 - Výzkum modulů bez utrácení ZK

Velitelé,

V aktualizaci 3.1 bude možné všechny nevyzkoumané moduly libovolného vozidla, s výjimkou vozidel I. úrovně, okamžitě zakoupit za zlaťáky klepnutím na tlačítko „Okamžitě vylepšit“. Toto tlačítko lze buď využít k okamžité montáži nejlepší konfigurace modulů v případě, kdy bylo vozidlo vyzkoumáno, nebo pokud již byly některé moduly vyzkoumány, tak k získání chybějících modulů bez utrácení ZK.

  • Náklady na vylepšení se pro každý tank počítají individuálně a závisí na počtu ZK, potřebných na vyzkoumání zbývajících modulů:
    100 = 10.
  • Pokud chcete vyzkoumat všechny moduly a ušetřit zlaťáky, doporučujeme vám vyzkoumat některé moduly pomocí ZK. To sníží náklady na okamžité vylepšení za zlaťáky.
  • Tlačítko „Okamžitě vylepšit“ lze využít pouze k výzkumu modulů. Za vyzkoumání vozidla ve výzkumu musí hráči utratit ZK.

Tato nová možnost neposkytuje žádnou výhodu. Pouze hráčům umožňuje přeskočit výzkum „základních“ modulů a urychlit tak svůj postup.


Mobilizujte!

Zavřít