Aktualizace 3.2 - vylepšení mapy

Vývoj mapy Naleziště mědi

Vozidla X. úrovně jako například Maus, Objekty a další hlasitě protestovala v oddělení návrhu úrovní a říkala: „Vraťte nám naše Naleziště mědi!“. A celé oddělení tvrdě pracovalo na aktualizaci mapy tak, aby byla pro vozidla vyšších úrovní opět dostupná.

Nyní je práce dokončena a počínaje verzí 3.2 bude vylepšená mapa „Naleziště mědi“ dostupná v bitvách vyšších úrovní a v režimu Nadvláda.

Přidejte se k nám při přestřižení stuhy a přivítání této mapy zpět do hry!

Minimapa - stará verze

Minimapa - nová verze

Stáhnout minimapu v plném rozlišní

„Těžáky“ jsou velké a potřebují více místa!

Naleziště mědi je jednou z prvních map ve hře. Při jejím návrhu se vývojáři báli, že hráči se budou po velké mapě potulovat příliš dlouho a budou se snažit jeden druhého najít. Kvůli tomu zabíral téměř 25 % z první mapy „Naleziště mědi“ kopec.

Nemuseli mít strach. Ukázalo se, že nový směr ve skutečnosti zlepší průběh hry. Takže kopec byl výrazně zredukován a místo něho se zde objevil nový volný prostor. Nyní budou mít těžká vozidla dostatek prostoru pro akci!

Zjistěte více informací o změnách v této oblasti od návrháře úrovní, Michaila Ivanova:

Z hlediska tras se oblast pro těžké tanky nezměnila: všechny prvky budou hráčům povědomé. Výjimkou je dodatečná trasa k vlajce z obou stran a hladší vyvýšená oblast uprostřed. Prvek vyhlídek těžkých vozidel byl vyvážen z hlediska času přiblížení vozidel a efektivity úkrytů. Dřevěné ploty podél kopce nyní tvoří „kapsu“, která poskytuje hráčům mezičlánek při přibližování k nepříteli: dříve probíhaly bitvy na této mapě z poměrně velké vzdálenosti a postup do středu mapy byl poněkud obtížný.

Rádi bychom dodali, že skrz pozici „kapsy“ je téměř nemožné střílet z opačné strany mapy, takže dobře obrněný tank, který se zde kryje, může významně ovlivnit výsledek boje o kopec.

Střeďáky jsou rychlé a také potřebují místo!

Severní část mapy je rájem pohyblivých vozidel. Mívala jednu cestu s několika krytými pozicemi. Nepřátelé tuto oblast často obsadili a mohli soustavně střílet skrz celou mapu na těžké tanky, které bojovaly v jižní části mapy.

V nové verzi mapy bude tato lokalita zvýhodňovat bitvy za využití manévrování. Dvě cesty z každé strany mapy se zde spojují na křižovatce rozdělené několika trubkami, která je tím pádem skvěle vyváženým místem pro střet týmů. Díky dodatečným obchvatům se zde již vozidla nebudou tísnit - hráči jen budou muset být trošku ráznější.

Jedeme dolů!

Zkušenosti ukazují, že střední část mapy zůstává většinou neobsazená. Hráči sjedou dolů pouze jednou za čas, aby bránili základnu. Na obnovené mapě je více cest, které vedou do dolu a z dolu. Důl samotný je nyní bezpečnější. Přidali jsme sem více krytů a snížili jsme úroveň elevace povrchu.

Obrana základny je nyní také mnohem snazší. V režimu Střetnutí byl kruh obsazování i s budovou, která se v něm nachází, přesunut pryč z hory. Sklon kopce pro těžké tanky poblíž základny je nyní rovnější, a proto je v případě potřeby sjezd k základně bezpečnější.

V režimu Nadvláda základny obklopují mapu od severu k jihu. Nejsou velmi bezpečné, ale rozhodně nejsou zcela vystavené nepříteli. Obsazení základny při nájezdu v plné rychlosti je poměrně jednoduché, samozřejmě pokud na vás někde v blízkosti nečíhá nepřítel. Pak by to pro vás byl obtížný úkol. Ať tak či onak, budete se při tom vždycky bavit!


Mobilizujte!

Zavřít