NÁVOD: Munice

Tank by ve hře byl bez munice dost k ničemu... takže se před bojem v garáži nezapomeňte vyzbrojit! Záložku pro správu munice najdete uprostřed, pod Vámi vybraným vozidlem.

V tomto okně použijte posuvníky pro určení, kolik od každého typu střeliva si chcete vzít do bitvy. Cenu uvidíte na pravé straně. U prémiové munice si můžete vybrat, zda platit v kreditech, nebo ve zlaťácích. Také si můžete zvolit, aby se zásoby doplňovaly automaticky po každé bitvě. Na závěr nezapomeňte změny potvrdit.

 

Počet a druhy střel, jaké můžete naložit, závisí na vozidle a mohou se lišit v ceně a druhu.

Podle ceny se granáty dělí na:

  • Standardní střelivo - prodávané za poměrně nízkou cenu. Do této kategorie spadá většina průbojných a explozivních střel.
  • Prémiové střelivo - granáty s lepšími parametry, prodávané za kredity a/nebo zlaťáky. Tento druh střeliva dokáže ve srovnání se standardními střelami častěji probít pancíř, ale stojí podstatně více. Většina průbojného podkaliberního APCR a explozivního HEAT střeliva spadá do kategorie prémiové munice. Nezapomínejte, nic nenahradí dobré míření. Ani prémiová munice nezaručí zásah, pokud si nebudete dávat pozor na úhel střelby a proti jakým nepřátelům stojíte.

 Druhy střel - jaký je mezi nimi rozdíl?

Jsou čtyři druhy střel:

Průbojné (AP)  střely jsou nejběžnější a obvykle základní typ munice pro všechna děla ve hře. Tato střela způsobí poškození jen pokud prorazí* nepřátelský pancíř.

Podkaliberní (APCR) střely mají vyšší průbojnost a rychlost než AP střely. Obvykle jsou střely APCR prémiovou municí pro tank, některé střední tanky X. úrovně je ale mají jako munici základní.

Explozivní (HE)  granáty mají nejvyšší potenciální poškození, ale nejnižší průbojnost. Pokud HE střela prorazí pancíř, vybuchne uvnitř tanku, způsobujíc značné množství škod, přičemž obvykle zničí moduly a vyřadí posádku. HE střely nemusí prorazit pancíř, aby cíl poškodily: pokud střela tank neprobije, exploduje na jeho vnějšku. To může způsobit drobné poškození v závislosti na pancéřování a zasaženém povrchu. V některých případech to bude dost na vyřazení tanku s málo body výdrže nebo vynulování bodů tanku obsazujícího základnu - tedy lepší, než riskovat neprobití pancíře pomocí AP střely. HE poškození na vnějšku vozidla je pohlceno věcmi jako pásy a představný pancíř - musíte proto stále dobře mířit, nebo zásah nebude mít účinek.

Explozivní protitankové (HEAT)  střelivo najdeme u některých tanků jako prémiovou munici. HEAT mají nejlepší průbojnost v celé hře, ale především neztrácejí průbojnost se zvětšující se vzdáleností (na rozdíl od AP a APCR). Průbojnosti je zde docíleno ne kinetickou energií střely, jako je tomu u AP a APCR, ale energií proudu částic, vzniklého během výbuchu. Granáty HEAT tak pancíř vlastně neprobíjejí, nýbrž propalují. Toto specifikum zároveň vysvětluje hlavní slabinu HEAT střeliva: je téměř k ničemu proti představnému pancíři a nedokáže poškodit pásy. Jako vždy, důkladné míření je klíčové.

Možná se vyplatí podívat se na naše video – „Jak funguje probíjení pancíře?”

 Výhody a nevýhody
druhů střeliva:

AP

APCR

HE

HEAT

Střelivo s všeobecným použitím. Mělo by tvořit větší část zásoby munice většiny Vašich tanků a děl.

Velmi vysoká průbojnost, ztrácí však účinnost s rostoucí vzdáleností.

Užitečné proti vozidlům s tenkým pancířem nebo stíhačům tanků s otevřenou kabinou (jako je M10 Wolverine). Může i pancíř zcela probít a způsobit plné poškození.

Prorazí i nejtlustší pancíř - dokud je jeho povrch plochý, nemá představný pancíř nebo nezasáhne pásy.

Účinné proti vozidlům stejné úrovně.

Může tanku nízké úrovně pomoci dát silnější ránu.

Účinné při dorážení tanků s mizivou výdrží nebo zrušení bodů obsazení základny, způsobuje totiž poškození i bez probití.

Téměř bez účinku při zásahu představného pancíře nebo pásů.

Musí probít, aby poškodilo, miřte proto pečlivě a sledujte, proti jakému nepříteli stojíte.

Neplýtvejte jím, způsobuje pouze stejné poškození jako AP, ovšem za vyšší cenu.

Malý účinek při zásahu představného pancíře nebo pásů.

Mějte jich v zásobě několik pro případ nouze.

Nejúčinnější druh munice (kromě prémiové munice) pro děla nízké ráže.

Mějte jich v zásobě několik pro případ nouze.

Zvažte, zda je mít jako hlavní střelivo, pokud máte dělo vysoké ráže nebo houfnici.*

 


* Např. Stíhač tanků ISU-152 má krátké dělo vysoké ráže (152-mm). Čím vyšší ráže granátu, tím více obsahuje výbušniny a tím více poškození způsobí. Ale kvůli krátké hlavni děla má střela nízkou rychlost, vedoucí k malé průbojnosti, špatné přesnosti a malému dostřelu. Pro takové dělo nejsou průbojné střely (vyžadující přesnost a rychlost) moc užitečné, výbušné jsou lepší nápad.

Mobilizujte!

Zavřít