NÁVOD: Schopnosti posádky - Náhrady

Tankisté,

po přečtení úvodního článku o schopnostech posádky napadne mnohé z Vás otázka: co se stane se zkušenostmi posádky, získanými před vydáním aktualizace 1.5? Máme pro Vás dobré zprávy: zůstanou Vám všechny zkušenosti posádky, které jste získali! Jakmile po aktualizaci poprvé vstoupíte do hry, uvidíte okno rozdělení schopností.

Pamatujte si: schopnosti posádky nebudou účinkovat, dokud nebudou rozděleny všechny nashromážděné zkušenosti.

Když otevřete okno rozdělení zkušeností posádky, uvidíte schopnosti, rozdělené do 4 kategorií: schopnosti lehkých, středních a těžkých tanků a stíhačů tanků, odpovídající typu vozidla, které bylo použito k výcviku. Budete mít určité množství zkušeností posádky, které budete moci rozdělit do každé kategorie schopností (pokud jste již hráli se všemi typy vozidel).

Při rozdělování zkušeností posádky nezapomeňte na následující:

  • Pokud jste schopnost ovládli na 100 %, budou Vaše zkušenosti nenávratně použity a schopnost začne účinkovat pro všechny typy vozidel.
  • Pokud jste schopnost neovládli na 100 %, zůstanou zkušenosti převedeny do vybrané schopnosti až do doby, než bude zcela ovládnuta. Schopnost, kterou chcete cvičit, můžete změnit a převést zkušenosti do jiné schopnosti ze stejné kategorie (poté, co rozdělíte všechny nashromážděné zkušenosti posádky).

Obnovit schopnosti a získat místo nich jiné můžete do doby, než rozdělíte všechny nashromážděné zkušenosti posádky. Potom, co je všechny rozdělíte, probíhá další výcvik schopností běžným způsobem.

Mobilizujte!

Zavřít