NÁVOD: Popis schopností posádky

Velitelé,

v předchozím článku jsme si vysvětlili, jak schopnosti posádky všeobecně fungují. Tentokrát budeme pokračovat s podrobným popisem bonusů, které aktualizace 1.5 nabízí. Podívejte se na to, jaké schopnosti byste měli začít cvičit jako první.

Veškerá bonusová procenta jsou uvedena tak, jako by byly schopnosti na 5. úrovni – nejvyšší úroveň. Ve skutečnosti účinky těchto schopností začínají na nižších procentech a zvyšují se jak se zvyšují ZK posádky.

Schopnosti lehkých tanků


Rychlý výstřel. 
Dává 5% šanci na přesný výstřel, jestliže je rozptyl o více než 50 % vyšší, než kolik činí jeho minimální hodnota. Tato schopnost je velmi užitečná pro vozidla, která střílí za pohybu.

 


Průlom. Zvyšuje akceleraci vozidla o 5 %, pokud jsou v okruhu 50 metrů okolo Vašeho vozidla alespoň dva nepřátelé. Tato schopnost je velmi užitečná pro vozidla, která se aktivně zapojují do ofenzivního boje.


Jemný zpětný ráz.
 Snižuje rozptyl po výstřelu o 5 %. Tato schopnost je velmi užitečná pro vozidla s automatickým nabíjením.

Schopnosti středních tanků


Zuřivost.
 Zrychluje nabíjení děla o 5 % pro další výstřel, který následuje po zničení nepřátelského vozidla. Tato schopnost neúčinkuje pro děla s automatickým nabíjením. Je velmi užitečná pro vozidla, která mají velké poškození na výstřel a dlouhou dobu nabíjení.


Zvýšení průbojnosti.
Dává 5% šanci na zásah se zvýšenou průbojností pancíře. Když je schopnost aktivována, průbojnost je 100–125% hodnoty uvedené ve vlastnostech vozidla. Normálně se průbojnost pohybuje od 75% do 125%.


Profesor.
 
Zvyšuje zkušenosti posádky získané v bitvě o 5 %.


Klidná jízda.
Při palbě za pohybu snižuje rozptyl děla o 5 %. Schopnost se sčítá s účinkem Vertikálního stabilizátoru. Je velmi užitečná pro vozidla, která střílí za pohybu.


Plynulá rotace věže.
Snižuje rozptyl děla při rotaci věže o 10 %. Schopnost se sčítá s účinkem Vertikálního stabilizátoru. Tato schopnost je velmi užitečná pro vozidla, která střílí za pohybu.

Schopnosti těžkých tanků 


Odolnost.
 
Snižuje negativní dopad poškozených modulů o 25 %.


Mistr boje zblízka.
 
Zvyšuje rychlost rotace věže o 5 %, pokud je nepřítel v okruhu 30 metrů od Vašeho vozidla. Tato schopnost je velmi užitečná pro těžké tanky, které mají nízkou rychlost rotace věže.


Hašení.
Posiluje posádce schopnost hašení o 30 %. Tato schopnost je velmi užitečná pro vozidla, která mají velkou šanci na vznícení při zásahu.


Zdoufalství.
 Zvyšuje rychlost nabíjení děla o 5 %, pokud vozidlu zbývá méně než 15 % bodů výdrže. Schopnost se sčítá s účinkem Hydraulického nabijáku. Je velmi užitečná pro vozidla se silným pancířem a vysokou odolností.


Opravy.
Snižuje až o 20 % čas opravy kriticky poškozených modulů. Schopnost se sčítá s účinkem Nástrojů.

Schopnosti stíhačů tanků 


Odstřelovač.
Dává 5% šanci na to, že výstřel zaručeně způsobí poškození modulů nepřátelského vozidla, pokud moduly zasáhnete. Když je schopnost aktivována, je šance na poškození modulů nepřátelského vozidla 100 %. Normálně závisí šance na poškození na typu modulu a pohybuje se od 30 % do 100 %.


Smrtící přesnost.
Zvyšuje dohled a rychlost zaměření o 5 %, pokud byla zničena všechna spojenecká vozidla.


Kamufláž.
Snižuje viditelnost vozidla o 15 % v porovnání s počáteční hodnotou. Tato schopnost je velmi užitečná pro malá vozidla s nízkým profilem, která útočí ze zálohy. 


Profík.
Zvyšuje rychlost otáčení vozidla o 5 %.


Plynulé zatáčení.
 
Snižuje rozptyl děla při zatáčení vozidla o 5 %.

Důležité upozornění 

 

  • Účinek schopnosti je uveden pro schopnosti úrovně V.
  • Na úrovni I je účinek pouze 20 % z hodnoty uvedené pro účinek na úrovni V.
  • Spotřební doplňky, jakými jsou Plechovka koly, Zvláštní příděl potravy, Čokoláda a Pudink a čaj, nemají na schopnosti posádky žádný vliv.

 

Mobilizujte!

Zavřít