NÁVOD: Nastavení hry

Flexibilní uživatelské rozhraní World of Tanks Blitz umožňuje úpravu hry podle Vašich osobních požadavků. Můžete měnit citlivost a rozložení ovládání, hlasitost zvukových efektů, nastavení auto míření a dokonce značky, označující nepřátele a přátele.

Pro změnu parametrů hry klepněte na tlačítko Menu v levém rohu garáže a zvolte Nastavení. Obrazovka nastavení má tři části: Obecnou, ovládání a značky.

Obecné nastavení


Tato kategorie zahrnuje hlavní nastavení hry:

 • Umístění spotřebních doplňků (vlevo/vpravo). Určuje polohu panelu se spotřebními doplňky v bitvě.
 • Rozložení (pro praváky/pro leváky). Podle hráčovy volby horizontálně zobrazí všechny prvky rozhraní, kromě panelu spotřebních doplňků.
 • Joystick (statický/rozdělený). Mění vzhled joysticku. Statický joystick je na obrazovce pevně umístěn na místě určeném v nastavení. Rozdělený joystick se objeví při poklepání na obrazovku. Druhé tlačítko střelby není pro rozdělený joystick dostupné.
 • Automíření (zapnuto/arkáda/na tlačítku/vypnuto). Mění nastavení automíření. Zapnuto: zaměřovač automaticky sleduje uzamknutý cíl. Arkáda: zaměřovač automaticky sleduje uzamknutý cíl jen v režimu arkády, zatímco v odstřelovacím režimu je automíření vypnuto. Na tlačítku: umožňuje během bitvy zapínat a vypínat automíření pro odstřelovací a arkádový režim zvlášť. Vypnuto: zaměřovač nikdy automaticky nesleduje uzamknutý cíl.
 • Oznámení push (vše/důležité/vypnuto). Mění jaká oznámení hráč obdrží.Vše: hráč obdrží všechna upozornění vztahující se k World of Tanks Blitz, aby nepropásnul žádnou informaci. Důležité: hráč bude upozorněn jen na nejdůležitější akce. Vypnuti: hráč neobdrží žádná upozornění.
 • Druhé tlačítko pro střelbu (zapnuto/vypnuto). Zapíná nebo vypíná druhé tlačítko pro střelbu, které je zobrazeno naproti hlavnímu tlačítku pro střelbu.
 • Minimapa (zapnuto/vypnuto). Zobrazí nebo skryje minimapu během bitvy.
 • Oblast pohledu (zapnuto/vypnuto). Zapne nebo vypne oblast, umožňující hráči rozhlédnout se okolo bez otáčení věže.
  V této sekci také můžete upravit nastavení kamery, joysticku a hlasitosti. Také tu najdete více informací o hře. Tyto informace jsou prozatím dostupné jen v angličtině.
 • Hlasitost Posuvníkem upravte hlasitost.
 • Tráva v odstřelovacím režimu (zapnuto/vypnuto). V závislosti na výkonu Vašeho zařízení se můžete rozhodnout o zobrazení trávy.

Ovládání


Na této obrazovce uvidíte všechny prvky ovládání dostupné v bitvě. Je možné, že jste některé z nich již vypnuli v sekci obecného nastavení. Klepněte na kterýkoli z prvků ovládání, abyste upravili jeho umístění v rámci zeleně zvýrazněné oblasti. Také uvidíte posuvník pro změnu velikosti vybraného prvku. Upravte si bitevní rozhraní, aby pro Vás byla hra pohodlnější.

Značky

Na této obrazovce si můžete upravit značky zobrazené v bitvě nad vozidly hráčů. Značky jsou rozděleny na tři typy vozidel: spojenecká, nepřátelská a zničená.

Pro každou z těchto značek si můžete upravit následující parametry:

 • Ikona
 • Jméno hráče
 • Úroveň
 • Body výdrže
 • Model
 • Typ vozidla

Výchozí nastavení

Každá sekce má zcela dole tlačítko Výchozí. Jeho použitím navrátíte všechny parametry v této sekci na výchozí hodnoty.

Mobilizujte!

Zavřít