[AKTUALIZACJA] Rozwiązanie błędu umożliwiającego nieuczciwe pozyskiwanie kredytów

Dowódcy!

Jak zapewne wiecie, kredyty uzyskane w wyniku błędu oraz przedmioty za nie kupione zostały usunięte 16 czerwca wraz z zaplanowanym restartem serwera. W trakcie tej procedury wystąpiła jednak niewielka usterka techniczna. W jej wyniku algorytm nie zadziałał poprawnie.

Chcemy poinformować, że 23 czerwca po zaplanowanym restarcie serwera naprawione zostaną skutki wadliwej procedury. Kredyty, które zostały błędnie wycofane, zostaną Wam przyznane ponownie. Oprócz tego otrzymacie 100% wartości niepoprawie usuniętych pojazdów, wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych.

Dowódcy,

Jak niektórzy z Was zapewne wiedzą, do niedawna w pokojach szkoleniowych występował błąd, który pozwalał graczom pozyskiwać kredyty w nieuczciwy sposób. Liczba kredytów była praktycznie nieograniczona, a wielu graczy pozyskało znaczne sumy, korzystając ze wspomnianego błędu.

Uważamy, że to nieuczciwe wobec graczy, którzy nie wykorzystali błędu i przestrzegali regulaminu gry oraz umowy licencyjnej dla użytkownika końcowego (EULA). Jednocześnie musimy przyjąć odpowiedzialność za stworzenie tego problemu, dlatego nie będziemy blokować kont graczy, którzy wykorzystali błąd.

Wycofamy tylko kredyty otrzymane wskutek błędu i/lub przedmioty o podobnej wartości.

Proces wycofania

1. Kredyty

Wszelkie kredyty pozyskane w nieuczciwy sposób zostaną wycofane z konta gracza.

2. Pojazdy

Jeśli liczba kredytów na koncie gracza jest mniejsza niż kwota zdobyta poprzez oszukiwanie, system zacznie wycofywać pojazdy zakupione w piątek, 3 czerwca lub później aż do uzyskania pełnej sumy. Pojazdy będą wyceniane według ich pełnej ceny.

3. Sprzęt eksploatacyjny

Jeśli po wykonaniu powyższych kroków dług gracza pozostanie niespłacony, system zacznie wycofywać amunicję, zapasy, sprzęt eksploatacyjny i kamuflaże ze wszystkich pojazdów w garażu, zaczynając od pojazdów X poziomu.

4. Wyposażenie

Jeśli dług w dalszym ciągu nie będzie spłacony, system zacznie wycofywać wyposażenie ze wszystkich pojazdów w garażu, zaczynając od pojazdów X poziomu.

Pamiętajcie, że wykorzystywanie luk i błędów w kliencie gry narusza umowę licencyjną dla użytkownika końcowego oraz regulamin gry i może skutkować trwałą blokadą konta, a także innymi karami.

Zespół World of Tanks Blitz

Mobilizacja!

Zamknij