Wersja 2.10 – usprawnienia pokoju treningowego

Wraz z aktualizacją 2.10 pokoje treningowe ulegną pewnym zmianom. Bez paniki! Poniżej przedstawiamy listę wszystkich zmian i dodanych opcjonalnych funkcji.

 • Wprowadzono obsługę osobistych zaproszeń do pokojów szkoleniowych. Działają one w sposób podobny do zaproszeń do plutonu. Zapraszający otrzymuje powiadomienie o treści „Zaproszenie zostało wysłane”, natomiast zapraszany otrzymuje powiadomienie o zaproszeniu wraz z możliwością przejścia do danego pokoju treningowego.
 • Wprowadzono punktację drużynową w pokojach treningowych.
 • Dodano możliwość wyzerowania wyniku.
 • Dodano czat oraz możliwość przełączania pomiędzy czatem a kolejką.

 • Dodano filtr przekleństw sprawdzający nazwy i opisy pokojów.
 • Wprowadzono ograniczenie liczby znaków dla nazw i opisów pokojów.
 • Za uszkodzenia zadane własnemu pojazdowi w bitwach treningowych odejmowane są kredyty.
 • Dodano ikony identyfikacyjne nad listami drużyn w pokojach treningowych.
 • Dodano nowe podpowiedzi dotyczące graczy w pokoju treningowym.
 • Dodano opcję włączenia/wyłączenia ostrzału przez sojuszników do ustawień pokoju treningowego. 
 • Wyeliminowano problem z odświeżaniem listy pokojów treningowych w przypadku, gdy pokój, w którym przebywał gracz, został zamknięty.


Mobilizacja!

Zamknij