Wersja 2.0 – Klany: Zmiany map

Dowódcy!

Trwają prace nad aktualizacją 2.0. W oparciu o Wasze sugestie wprowadzimy zmiany w dwóch istniejących mapach: Oaza i Rockfield.

Oaza

Spłaszczyliśmy rzeźbę terenu, zwiększając liczbę miejsc, z których można prowadzić ostrzał. Góry na brzegach mapy zostały usunięte. Koryto rzeki jest teraz suche, a obszar miejski przeistoczył się w główną strefę walki. Zmieniono także położenie punktów startowych. Czołgi średnie będą startować w pobliżu skupiska wydm, zaś czołgi ciężkie – blisko obszaru miejskiego z dużą liczbą osłoniętych miejsc.

Rockfield

Zmieniliśmy również roślinność na mapie Rockfield, a jej rzeźba terenu, podobnie jak w przypadku Oazy, stała się bardziej płaska. Usunięto także kilka krzaków i drzew oraz usprawniono warstwę dźwiękową. W następnych aktualizacjach możecie spodziewać się kolejnych zmian związanych z tą mapą.

Śledźcie aktualności, aby dowiedzieć się więcej o aktualizacji 2.0 i jej zawartości!

 

Mobilizacja!

Zamknij