Aktualizacja 2.6 – Nowa mechanika wymiany ognia

Dowódcy!

W wersji 2.6 mechanika strzałów w grze zostanie ulepszona o dwie dodatkowe funkcje.

Strzelanie przez przeszkody

Wielu graczy doświadczyło sytuacji, kiedy strzelali do przeciwnika stojącego za leciwym płotem 183-milimetrowym pociskiem, który to zniszczył jedynie płot, nie pozostawiając nawet zadrapania na pancerzu wroga. Począwszy od najnowszej wersji, pociski będą przebijać się przez zniszczone obiekty w poszukiwaniu sprawiedliwości, lecz ich potencjalna penetracja zostanie obniżona.

  • Jedynie pociski przeciwpancerne oraz podkalibrowe mogą przebić przeszkody. Pociski odłamkowo-burzące oraz kumulacyjne eksplodują po trafieniu w cel, więc nie mogą kontynuować swojego lotu.
  • Spadek potencjalnej penetracji pocisku po trafieniu w przeszkodę zależy od jej rozmiaru i wytrzymałości. Na przykład drewniane pudło zredukuje penetrację pocisku w mniejszym stopniu, niż uczyni to samochód. Co ważne, potencjalne uszkodzenia zadane tym pociskiem pozostaną niezmienione.
  • Jeden pocisk może przebić kolejno kilka celów. W takim wypadku potencjalna penetracja jest zmniejszona po każdym zniszczonym obiekcie.

Niebezpieczny rykoszet

Druga aktualizacja, która powinna być brana pod uwagę podczas strzelania lub po prostu stania w pobliżu sojuszników, to w pełni funkcjonalny system rykoszetów. Obecnie mechanizm jest prosty: pocisk znika po odbiciu się od pancerza. Po wejściu w życie aktualizacji 2.6 odbity pocisk nadal będzie się poruszał, zachowując możliwość przebicia przeszkody lub trafienia innego czołgu.

Niezbędne warunki

Po pierwsze, by pocisk odbił się od pancerza, kąt trafienia musi wynosić co najmniej 70° dla pocisków przeciwpancernych oraz podkalibrowych i co najmniej 85° dla pocisków kumulacyjnych. Pociski odłamkowo-burzące nie rykoszetują.

Po drugie, jeśli kaliber pocisku trzykrotnie przekracza grubość pancerza, niezależnie od kąta trafienia nie dojdzie do rykoszetu.

Na koniec, odbicie podczas trafienia w moduły zewnętrzne (np. zawieszenie, urządzenia obserwacyjne czy działa) jest niemożliwe, niezależnie od kąta trafienia.

Jak to działa

Po odbiciu od czołgu pocisk kontynuuje swój lot. Penetracja pocisku zostanie zmiejszona o 25%, niemniej wartość potecjalnych uszkodzeń pozostanie taka sama. Pocisk po rykoszecie może trafić ten sam lub inny pojazd. Co ważne, pocisk nie może odbić się ponownie. Nowe zasady przebijania obiektu tyczą się również tego pocisku.

Nie zapomnijcie o nowej mechanice i weźcie ją pod uwagę podczas ustawiania swojego pojazdu na polu bitwy!

 

Mobilizacja!

Zamknij