Wersja 3.4 – magazyn i przedmioty

Dowódcy!

Nadchodząca aktualizacja gry ma moc niespodzianek w sklepie, włączając w to nowe funkcje oraz kilka intrygujących nowości. Spójrzmy, na przykład, na przycisk w prawym górnym rogu na ekranie garażu – magazyn.


To w tym miejscu cały Wasz dobytek – począwszy od atestów, przez majątek w grze, aż po przedmioty zbierane z okazji wyprzedaży i wydarzeń – będzie magazynowany, w momencie wprowadzenia aktualizacji 3.4. Nowe przedmioty będą wymieniane na inne przedmioty, używane w razie konieczności i oczywiście, magazynowane.

Pierwsze przedmioty

W aktualizacji 3.4 będziecie mogli zagospodarować magazyn następującymi przedmiotami:

  • Wykazy wyróżnionych – warte 100 lub 1/9/24 godzin konta premium. Wypełniajcie misje bojowe, by otrzymać Wykazy wyróżnionych.
  • Zdobądźcie 20 Wykazów wyróżnionych jednego typu i wymieńcie je na atesty warte 100 lub 1/9/24 godzin konta premium.
  • Używajcie Waszych atestów do zdobywania nagród lub zatrzymajcie je w sklepie i użyjcie wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba.


Od teraz możecie otrzymywać Wykazy wyróżnionych, wymieniać je na atesty i na zawołanie włączać konto premium. W przyszłości planujemy dodać do gry więcej interesujących przedmiotów i tworzyć połączenia pomiędzy różnymi rodzajami.


Cztery atesty jako prezent!

Pragniemy przetestować nową funkcję jak najszybciej, dlatego w aktualizacji 3.4 dajemy Wam bonus. 3 grudnia do Waszego magazynu trafią cztery atesty: trzy z nich będą mogły być wymienione na jedną godzinę konta premium każdy, a jeden pozostały – na dziewięć godzin. Mądrze je wykorzystajcie!

Misje

Wprowadzenie nowych nagród wymaga zmian w opisach misji. W aktualizacji 3.4 dodajemy listy wyróżnionych do nagród za misje.

Złoto lub czas konta premium nie będą więcej nagrodą za wykonanie misji. Zamiast tego gracze otrzymają 4 Wykazy wyróżnionych jako dodatek do doświadczenia lub kredytów za wykonanie misji! Wykazy wyróżnionych będzie przyznawany za ukończenie innych misji z łatwiejszymi wymaganiami. Dzięki temu będzie jeszcze łatwiej zdobywać złoto i konto premium.


Jeśli otrzymaliście misję, w której do wygrania jest złoto lub konto premium, pospieszcie się, zanim aktualizacja wejdzie w życie. W aktualizacji 3.4 nagrody za te zadania zostaną zmienione.

Co z wyposażeniem?

Początkowo wyposażenie oraz zasoby uzupełniane po bitwie były przydzielane do każdego czołgu indywidualnie i nie mogły być umieszczone na innym czołgu. Większość mechanik w grze, w tym ofert specjalnych, zniżek na zaopatrzenie klanowe lub zależność kosztu od poziomu pojazdu, są oparte na tej samej zasadzie. Oznacza to, że wszystko związane z wyposażeniem czołgu (amunicja, zapasy, kamuflaż, wyposażenie i materiały eksploatacyjne) pozostanie niezmienione. Te zasoby nie mogą być przeniesione do magazynu.

Zajrzyjcie do nas jutro i dowiedzcie się więcej o nowych funkcjach w aktualizacji 3.4!

Mobilizacja!

Zamknij