Aktualizacja 2.2 – zmiany w umiejętnościach załogi i jednej z map

Tak jak nakazuje japońska zasada kaizen, World of Tanks Blitz stale szuka okazji do samodoskonalenia! Być może to nieco górnolotny wstęp, ale z pewnością przyznacie, że poniższe zmiany ułatwią rozgrywkę i zapewnią nowe wyzwania:

Pustynne piaskimodyfikacje oazy czołgistów.

Pustynne piaski zostały opracowane na nowo – ulepszyliśmy w nich teren, obiekty i listowie, poprawiliśmy dźwięk i inne efekty.

  • Zmiany obiektów na mapie obejmują zmodyfikowane beczki i skrzynie, rozmiar i umiejscowienie samolotów, tekstury płotów, kolorystykę niewielkich kamieni, tekstury kół pociągów oraz inne ogólne ulepszenia.
  • Jeżeli chodzi o efekty, zmienione zostały efekty kolejowe i oświetlenie niektórych budynków. Ulepszono też ogólne efekty na całej mapie.
  • Naprawiono problem, w wyniku którego niewielkie pojazdy mogły utknąć w klombach w pobliżu meczetu.
  • Inne usprawnienia: zaznaczono dokładniej krawędzie mapy, zwiększono przejezdność mapy, ulepszono wygląd tunelu kolejowego, poprawiono węzły kolejowe i zmodyfikowano kilka budynków.

6. poziom umiejętności załogiidziemy na całość!

Dodamy 6. poziom do każdej z istniejących umiejętności załogi, dzięki czemu będziecie mieli jeszcze więcej powodów do walki! Skuteczność każdej umiejętności zwiększa się proporcjonalnie z każdym poziomem. Przykładowo: po zdobyciu 5. poziomu umiejętności Mentor Wasze załogi będą zdobywały o 5% więcej doświadczenia. Po ulepszeniu do 6. poziomu umiejętność będzie zapewniała 6% więcej PD.

Do ulepszenia umiejętności do 6. poziomu możecie wykorzystać wolne doświadczenie oraz doświadczenie zdobyte przez załogę pojazdu odpowiedniej klasy. Wyzerowanie umiejętności 6. poziomu będzie kosztować 2900. Dodatkowo zmieniono koszt wyzerowania pozostałych poziomów umiejętności załogi.

Zmodyfikowano też liczbę PD niezbędnych do zdobycia kolejnego poziomu umiejętności załogi. Szczegółowe informacje przedstawiono w poniższej tabeli:

Poziom umiejętności załogi

Poprzednia liczba PD załogi wymagana do pełnego opanowania

Nowa liczba PD załogi wymagana do pełnego opanowania

1

17 000

25 000

2

34 000

50 000

3

68 000

100 000

4

200 000

BEZ ZMIAN

5

680 000

624 000 (mniej wymaganych PD!)

6

n/d

1 000 000

 

Uwaga: po wprowadzeniu aktualizacji zachowacie postępy dotyczące wszystkich już opanowanych umiejętności. Zmiana cen dotyczy tylko szkolenia umiejętności, które jeszcze nie zostały opanowane.

Mobilizacja!

Zamknij