PRZEWODNIK: Amunicja

Czołg byłby całkiem bezużyteczny w grze, gdyby nie miał amunicji, więc powinniście pamiętać o jej uzupełnianiu przed bitwą. Wykorzystajcie w tym celu odpowiednią zakładkę znajdującą się pośrodku ekranu, poniżej wybranego pojazdu.

Wykorzystajcie znajdujące się tam suwaki, aby określić, jak wiele pocisków dostępnych typów chcecie zabrać ze sobą do bitwy. Koszt wyświetlany jest po prawej stronie. W przypadku amunicji premium możecie przełączać się między zapłatą w złocie i kredytach. Macie także możliwość automatycznego uzupełniania amunicji do określonych stanów po każdej bitwie. Upewnijcie się, że kliknęliście „Zastosuj” przed wyjściem do garażu.

 

Liczba i rodzaj pocisków, które możecie załadować, zależą od modelu pojazdu i mogą się różnić ceną oraz właściwościami.

Pod względem kosztu pociski dzielą się na:

  • pociski standardowe – kupowane za stosunkowo niewiele kredytów za sztukę; do tej kategorii zalicza się większość pocisków przeciwpancernych i odłamkowo-burzących;
  • pociski premium – amunicja o ulepszonych charakterystykach, która może być kupowana za kredyty lub złoto; ten typ pocisków skuteczniej przebija pancerz przeciwnika, ale wiąże się to z dużo większym kosztem jednostkowym. Większość amunicji podkalibrowej i kumulacyjnej należy do kategorii premium. Pamiętajcie, że nic nie zastąpi porządnego celowania – nawet pociski premium nie gwarantują trafienia, jeśli nie zwracacie uwagi na to, jak strzelacie i do jakiego pojazdu.

 Typy pocisków – czym się różnią?

W grze występują cztery typy amunicji:

Przeciwpancerna  – najpopularniejszy rodzaj pocisków i zazwyczaj domyślny typ amunicji do dział występujących w grze. Te pociski zadają uszkodzenia tylko wtedy, gdy przebiją* pancerz przeciwnika.

Podkalibrowa – charakteryzuje się większą penetracją i prędkością niż amunicja przeciwpancerna. Generalnie amunicja podkalibrowa jest amunicją premium, ale niektóre czołgi X poziomu posiadają ją jako swoją standardową amunicję.

Odłamkowo-burząca  – ma największy potencjał uszkodzeń, ale najmniejszy współczynnik penetracji. Jeśli pocisk odłamkowo-burzący przebije pancerz, wówczas eksploduje wewnątrz pojazdu, zazwyczaj powodując poważne uszkodzenia lub zniszczenie modułów oraz wyłączając z walki członków załogi. Pociski OB nie potrzebują jednak przebić pancerza, aby uszkodzić cel – jeśli tak się stanie, wybuchają na zewnątrz pojazdu. Może to spowodować niewielkie uszkodzenia, zależnie od pancerza pojazdu i miejsca, w które został trafiony. W niektórych przypadkach wystarczy to do wykończenia pojazdu, któremu zostało mało PW albo do wyzerowania licznika zdobycia bazy – to lepsze niż ryzykowanie rykoszetu przy strzale pociskiem przeciwpancernym. Uszkodzenia zadawane przez te pociski z zewnątrz pojazdu są absorbowane przez takie elementy jak gąsienice czy pancerz warstwowy, więc amunicja tego typu także wymaga uważnego celowania, jeśli chcecie osiągnąć coś więcej niż minimalne rezultaty.

Kumulacyjna  – spotykana jako amunicja premium w niektórych pojazdach. Amunicja kumulacyjna ma najlepszą penetrację w grze, a co ważniejsze, nie wartość penetracji nie spada w jej przypadku wraz z odległością od celu (jak to mam miejsce w przypadku amunicji przeciwpancernej i podkalibrowej). Wynika to z tego, że siła penetracji nie wynika z energii kinetycznej pocisku, lecz z energii strumienia cząsteczek powstałego podczas eksplozji ładunku znajdującego się w pocisku. W zasadzie pociski kumulacyjne nie tyle przebijają się, co przepalają przez pancerz. Ta właściwość wyjaśnia największą słabość pocisków kumulacyjnych: są praktycznie bezużyteczne przeciwko pancerzom warstwowym czy ekranom przeciwkumulacyjnym i nie mogą uszkodzić gąsienic. Oczywiście, uważne celowanie jest kluczem do sukcesu.

* Warto przypomnieć sobie nasz film omawiający mechanizm penetracji.

 Zalety i wady
typów amunicji:

Przeciwpancerna

Podkalibrowa

Odłamkowo-burząca

Kumulacyjna

Amunicja ogólnego zastosowania. Powinna stanowić większość Waszego zapasu w większości czołgów.

Posiada dużą penetrację, lecz traci skuteczność wraz z odległością.

Przydatna przeciwko pojazdom z cienkim pancerzem lub niszczycielom czołgów z otwartymi przedziałami bojowymi (np. M10 Wolverine). Może spenetrować pancerz (lub go ominąć) i zadać pełne uszkodzenia.

Może przepalić się przez nawet najgrubszy pancerz – o ile tylko powierzchnia jest płaska, a trafione miejsce to nie pancerz warstwowy czy gąsienice.

Skuteczna przeciwko pojazdom porównywalnych poziomów.

Może pomóc czołgowi niższego poziomu przywalić przeciwnikowi cięższej kategorii wagowej.

Skuteczna w wykańczaniu pojazdów posiadających już bardzo mało PW oraz w zerowaniu licznika zajmowania bazy, ponieważ nawet bez penetracji może zadać uszkodzenia.

Praktycznie nieskuteczna przeciwko pancerzom warstwowym i gąsienicom.

Musi przebić pancerz, aby spowodować uszkodzenia, więc mierzcie dokładnie i zdawajcie sobie sprawę, do czego strzelacie.

Nie nadużywajcie jej, gdyż zadaje tyle samo uszkodzeń, co amunicja przeciwpancerna, a kosztuje więcej.

Niewielka skuteczność przeciwko pancerzom warstwowym i gąsienicom.

Załadujcie kilka sztuk na wszelki wypadek.

Najskuteczniejsza amunicja
(oprócz amunicji premium)
dla dział małego kalibru.

Załadujcie kilka sztuk na wszelki wypadek.

Rozważcie używanie jej jako głównego typu amunicji, jeśli strzelacie z działa bardzo dużego kalibru lub haubicy.*

 


* Przykładowo: Niszczyciel czołgów
ISU-152 posiada krótkolufowe działo dużego kalibru (152 mm). Im większy kaliber, tym więcej materiału wybuchowego mieści się w pocisku i tym większe uszkodzenia powoduje. Jednak ze względu na krótką lufę pocisk ma niewielką prędkość wylotową, co skutkuje niską penetracją, słabą celnością i krótkim zasięgiem. Dla dział takich jak to pociski przeciwpancerne (wymagające celności i prędkości) nie są szczególnie przydatne. Amunicja odłamkowo-burząca to lepszy pomysł.

Mobilizacja!

Zamknij