PRZEWODNIK: Misje specjalne

Na początku sierpnia 2015 roku nowy rodzaj wydarzeń w grze pojawił się w World of Tanks Blitz. Nazywa się on „misje specjalne” i zapewne zauważyliście jego pierwszą odsłonę, czyli „Ogień ciągły”.

Czym jest misja specjalna?

Misja specjalna to rodzaj krótkiego zadania, które może zostać wykonane w grze przez określony czas. Będziecie się o nich dowiadywać z artykułów na portalu lub w kliencie gry. Jeśli regularnie sprawdzacie wiadomości, zobaczycie najnowszą publikację i będziecie mogli odpowiednio zareagować.

 

 

Dlaczego miałoby mi na tym zależeć?

Misje specjalne to bardzo wygodny sposób na przyśpieszenie postępów na drzewie technologicznym. Dzieje się tak, ponieważ z udanym wykonaniem zadania wiąże się nagroda, na przykład dodatkowe PD dla danego czołgu lub miła sumka kredytów, która ułatwi kupno następnej maszyny.

 

Jak się dowiem, że udało mi się wypełnić misję?

O pomyślnym wykonaniu zdania dowiecie się, gdy sprawdzicie ekran wyników bitwy po jej zakończeniu. Jak widać na poniższym zrzucie ekranu, znajduje się tam linia „Nagroda za wykonanie zadania” – w tym miejscu wyświetlony zostanie Wasz bonus, gdy wykonacie zadanie.

Uwaga!

Jeśli uda się Wam wykonać misję specjalną i misję standardową w tej samej bitwie, wartość wyświetlona w odpowiedniej linii na ekranie wyników bitwy będzie łączną wartością za obie wypełnione misje.

  

Czym różnią się misje specjalne i bojowe?

Misje specjalne są dostępne dla wszystkich, niezależnie od postępów w grze, ale są aktywne przez krótki czas.

Misje bojowe trwają dłużej. Można je ukończyć, pominąć albo zachować na później, i mogą zmieniać się codziennie. Jeśli chcecie sprawdzić, które z nich są obecnie dla Was dostępne, skorzystajcie z przycisku „Misje” na ekranie garażu. Zadania będą trudniejsze niż w przypadku misji specjalnych, ale związane z nimi nagrody będą większe. Niektóre z misji bojowych są naprawdę wyczerpujące, choć można za nie zdobyć nawet złoto. Misje bojowe są oprócz tego powiązane z Waszymi postępami, więc nie otrzymacie misji, której nie możecie wypełnić. Przykładowo: jeśli macie tylko brytyjskie czołgi, nie otrzymacie misji dostępnej wyłącznie dla pojazdów amerykańskich.

 

Podsumowanie

Misje specjalne są użyteczną pomocą w awansowaniu w grze i niezłą miarą Waszego rozwoju jako graczy. Nie są również szczególnie trudne. Pamiętajcie tylko o sprawdzaniu wiadomości, aby dowiedzieć się, jakie wyzwania przed Wami stoją!

 

Mobilizacja!

Zamknij